HALL-TOLL

Kortreist norsk matkultur

I Norge importerer vi mye av den maten vi spiser. Dette er delvis på grunn av hvordan forbrukernes smaker har utviklet seg, men også på grunn av økonomiske forhold som gjør at det er vanskelig å drive matproduksjon i stor skala i Norge. Noen av disse økonomiske forholdene kan jevnes ut ved hjelp av politiske grep som for eksempel toll på importert mat.

Som nordmenn er det viktig at vi passer på den matkulturen og de ressursene vi har her i landet, og at vi skifter forbruket vårt til mer kortreist mat slik at vi kan støtte den kortreiste matnæringen.

[Ingen blogginnlegg å vise ... publisere her]